Projektovanje

Projektovanje je proces koje ima cilj da na što pogodniji način nadje put od ideje do realizacije.

Projektovanje se sastoji od pet faza:

1. IDEJA (prepoznavanje potreba investitora)

2. KREIRANJE I PREZENTACIJA MOGUĆIH REŠENJA (skice želja)

3. PRELIMINARNI DIZAJN (izvodi se preliminarna konstrukcija, praćena 3D vizualizacijom i analizom mogućnosti proizvodnje i montaže)

4. FINALNI DIZAJN (Finalna konstrukcija i razrada detalja. Kao rezultat ove faze dobije se radionička dokumentacija praćena ostalom dokumentacijom za proizvodnju)

5. PROIZVODNJA I MONTAŽA (proizvodnja i montaža objekta na osnovu prethodnih faza kao finalni proizvod)

Nudimo:

–  Izradu idejnog projekta (projekat za dobijanje lokacijskih uslova)
–  Izradu glavnog projekta (projekat za dobijanje gradjevinske dozvole)
–  Izradu izvodjačkog projekta (projekat za dobijanje upotrebne dozvole)