Izrada i najam kontejnera

Mogućnost izrade kontejnera po želji i nameni koju kupac odredi.

Mogućnost najma u skladu sa potrebama gradilišta ili druge namene (kancelarjiski, sanitarni, stambeni, poslovni, ugostiteljski…)